Tag: người quay phim

Kinh nghiệm của người quay phim

Sử dụng chân máy: Một số người cho rằng máy quay không nên zoom lia nếu nó không được đạt trên một chân máy ổn định. Ở một thái cực khác nhiều người lại cảm thấy thoải mái khi sử