Tag: khoa học

Công nghệ biến mọi vật trong nhà thành thiết bị cảm ứng

Chúng sẽ nhận biết chính xác cách chúng ta tương tác với một đồ vật hay một bề mặt, bất kể đó là bề mặt nào. Ví dụ, chúng dễ dàng xác định người dùng đã đặt khuỷu tay lên