Tag: computer

Điều khiển thiết bị bằng ánh mắt

Về cơ bản, một thiết bị eye tracking có nhiệm vụ tính toán vị trí của ánh mắt với độ chính xác cao bằng cách sử dụng công nghệ cảm biến hình ảnh (image sensor). Nói cho dễ hiểu, thiết